Appél voor jongeren in de zorg

In Twente dreigt een groot tekort aan zorgpersoneel. Als de prognoses uitkomen dan zijn er in 2022 in deze regio zeker 5000 onvervulde vacatures. Het gaat hierbij onder meer om verpleegkundigen en verzorgenden. Dit wijst een onderzoek van de Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn uit.

Voor Tubantia was dit nieuws recent belangrijk genoeg om er breed mee uit te pakken op de voorpagina. En dat is het ook, al is de nieuwswaarde betrekkelijk. Want het is al langer duidelijk dat er in de zorg grote behoefte is aan personeel. Wij ervaren dat bij Welstee ook aan den lijve; het is in de praktijk best lastig om nieuwe verpleegkundigen en verzorgenden te vinden voor zowel Huize den Oostenborgh in Ootmarsum als Villa Meijling in Borne. Toch slagen we er gelukkig in om het personeelsbestand op peil te houden.

Maar ik realiseer me ook dat dit niet overal het geval is. Het tekort aan verzorgenden wordt onder meer veroorzaakt door vergrijzing. Immers: Twente vergrijst sneller dan de rest van Nederland. Het gevolg is dat er steeds meer mensen komen die zorg nodig hebben. Maar ook is het zo dat het zorgpersoneel zelf vergrijst. Op dit moment is 50 procent van het personeel in de zorg en welzijn ouder dan 45 jaar; en dat percentage wordt alleen maar hoger.

Daarentegen kiezen steeds minder jongeren voor een opleiding en baan in de zorg. En van de jongeren die wel in de zorg gaan werken, haken er steeds meer tussentijds af, omdat ze het werk te zwaar vinden. Het onvermijdelijke gevolg is dat de druk op het bestaande personeel steeds groter wordt. Zij moeten ook vaker onregelmatige diensten doen. Dat leidt tot meer ziekteverzuim en soms stappen mensen helemaal uit de zorg.

Het is een vicieuze cirkel. Als werkgevers in de zorg willen we die doorbreken met verschillende maatregelen. Zo moet er bijvoorbeeld meer aandacht komen voor behoud van personeel, voor preventie van ziekteverzuim en voor leeftijdsspecifieke eisen. Moeders van kleine kinderen moeten meer aangepaste werktijden krijgen en oudere werknemers moeten fysiek minder worden belast. Ook voor het onderwijs ligt er volgens de werkgevers een taak: scholen moeten meer jongeren opleiden voor de zorg.

Ik hoop uit de grond van mijn hart dat dit allemaal zoden aan de dijk zet. Want ik kan niet genoeg benadrukken hoe mooi het is om in de zorg te werken. En ik weet waar ik over praat. Het moet ook voor jongeren fantastisch zijn om te ervaren dat het geven van de juiste zorg aan bijvoorbeeld mensen met dementie het beoogde effect heeft. Deze voldoening moet bij iedereen een goed gevoel geven. Dat kan niet anders. Ik ben ervan overtuigd dat juist ook dit aspect jongeren aanspreekt. Daarom doe ik op deze plek een appél aan jongeren: ZORG dat je er bij komt. Laat dit onze uitdaging zijn voor het nieuwe jaar waarin ik iedereen namens Jolanda Latka en het hele zorgteam van Welstee alle goeds wens.

Bert Kolfoort,
directeur Welstee