Betalen voor kwaliteit in de zorg

Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Dit is kort gezegd de strekking van het interview dat we recent in de Nederlandse dagbladen konden lezen met Hugo de Jonge. De minister van volksgezondheid poneerde daarin de stelling dat de gezondheidszorg in Nederland vastloopt door de marktwerking. Een opmerkelijke uitspraak van een CDA-minister in een coalitie met twee liberale partijen die de afgelopen jaren de marktwerking in de zorg juist hebben vergroot. En het was bepaald geen slip of de tong, want hij herhaalde en bevestigde zijn stelling in het tv-programma Buitenhof.

 

Hugo de Jonge benadrukte dat de zorg ‘geen markt’ is. Oftewel: “Om de zorg in de toekomst betaalbaar te houden, hebben we mínder markt en méér samenwerking nodig. Anders houden we het niet vol.” Eigenlijk is het best opzienbarend dat hij dit zegt. Zeker in het licht wat de afgelopen decennia in ons land is gebeurd en gepropageerd.

Waarom de minister is gaan twijfelen, kan ik niet goed overzien. In elk geval niet wat de consequenties zijn in financiële zin. Ik kan wel zeggen dat we samenwerking een groot goed vinden. We streven dat al 30 jaar na. En daarbij is het vooral van belang om de doelgroep serieus te nemen.

Onze doelgroep bij Welstee is een afspiegeling van de maatschappij. Ook daarin komt rijker en armer voor. Mensen die afhankelijk zijn van bemoeienis van de overheid en mensen die financieel onafhankelijk zijn, zeg maar de welgestelde, beter gesitueerde burger. Dat dit verschil er is, moeten we onderkennen, en daar is ook niets mis mee. De gevolgen zijn onder andere wel dat mensen financieel de consequenties moeten dragen voor keuzes die ze maken ook in de zorg. Oftewel: wie kwaliteit wil, een op maat toegesneden zorgomgeving met persoonlijke voorkeuren, stijl en kwaliteit, dan moet je er ook voor betalen.

Wat gebeurt er door vermindering van de marktwerking?

Allerlei particuliere initiatieven hebben in de jaren tachtig er mede aan bij gedragen dat zorgaanbieders flexibeler werden. Met minder keuze-aanbod komt ook het aanbod gerichte denken terug. De zorgaanbieder bepaalt. Is dit wat minister De Jonge wil? Als zorgaanbieder moet je je er terdege van bewust zijn dat je klanten hebt; kwetsbare mensen, maar wel klanten die een product afnemen en daarvoor beslist het nodige mogen verwachten. In mijn optiek staat bij marktwerking de mens centraal. Marktwerking staat voor klantgerichtheid en flexibiliteit in het aanbod van zorg, maar staat ook garant voor het ontwikkelen van nieuwe vormen van zorg.

Ik begrijp dat de minister op kosten wil besparen. We moeten daar ook aan meewerken, maar niet wanneer dat ten koste gaat van de flexibiliteit in het zorgaanbod. Mensen moeten immers de keuzevrijheid blijven houden en daar ook de financiële gevolgen van kunnen inzien. Maak maar duidelijk wat zorg kost. Veel mensen denken nog maar al te vaak dat zorg (lees: personele lasten) amper wat kost. We willen met z’n allen dat mensen bewust kiezen en dat er dan navenant kwaliteit wordt geboden. En daar zit een financieel plaatje aan. Dat moet inzichtelijk worden voor de politiek en de burger, onze bewoner.

Met een vriendelijke groet,

Bert Kolfoort
directeur