Masterclass verhoogt zorgkwaliteit binnen Welstee

Streven naar het hoogst haalbare op alle fronten. Dat was het centrale thema van de masterclass die alle medewerkers van Welstee dit voorjaar hebben gevolgd. Gonnie Klein Rouweler van Image Consultancy hield de deelnemers voor wat er allemaal komt kijken bij de juiste etiquette, omgangsvormen en communicatie in relatie tot de zorgverlening. En dat is heel wat, zoveel werd wel duidelijk. Als afronding van de masterclass kregen alle medewerkers een certificaat uitgereikt door Gonnie Klein Rouweler. Dat gebeurde op de zogeheten kwaliteitsbijeenkomst op 4 april in De Methoeve in Weerselo.

Masterclass onderdeel van de kwaliteits- en professionaliseringsslag binnen Welstee

Directeur Bert Kolfoort wees bij deze gelegenheid op het grote belang om de kwaliteit bij Welstee hoog in het vaandel te hebben en te houden. Hij vertelde ook dat de masterclass een onderdeel is van een kwaliteits- en professionaliseringsslag binnen de hele organisatie die in het najaar moet leiden tot het verkrijgen van het zogeheten Prezo-certificaat. Dit is een kwaliteitskeurmerk dat wordt verstrekt door een onafhankelijk onderzoeksbureau in de zorg.

Uitgangspunt van de masterclass was om de visie van Welstee-oprichter Bert Kolfoort in de praktijk tot uitdrukking te brengen. Namelijk, de bewoners een zo gelukkig mogelijk leven te laten leiden in Huize den Oostenborgh dan wel in Villa Meijling. Zoals ze dat thuis gewend waren en in de geest ook van wat de familie of zaakwaarnemers voor ogen hebben. De juiste etiquette en omgangsvormen naast wellevendheid en respect voor mensen zijn daarbij belangrijke pijlers.

Medewerkers zijn beter dan voorheen in staat om met flair en alle egards met alle rangen en standen van bewoners, familieleden en medewerkers op alle niveaus om te gaan.

De masterclass heeft ervoor gezorgd dat alle medewerkers beter dan voorheen in staat zijn om met flair en alle egards met alle rangen en standen van bewoners, familieleden en medewerkers op alle niveaus om te gaan. Ook kunnen zij volgens Gonnie Klein Rouweler zich nu nog meer inleven in de leefsituaties en behoeftes van de bewoners. ,Dit doet”, zegt Gonnie Klein Rouweler, ,,een beroep op de ethische codes van de medewerkers dat ze integer en flexibel zijn, humor hebben maar tegelijkertijd ook bescheiden zijn en soms nederig zonder onderdanig te zijn. Ze beseffen ook dat het werk gedaan wordt zonder verwachtingen en dat men er iets voor terug krijgt. Dat is het ultieme niveau in de etiquette.”

De juiste etiquette is niet alleen belangrijk voor de bewoners en hun familie maar ook juist voor elkaar als medewerkers. ,Want”, zegt Gonnie Klein Rouweler, ,,het gaat erom dat je je wellevend gedraagt naar iedereen en je je in kunt leven in de ander.” Volgens haar staat de individuele bewoner met zijn of haar familie dan wel de zaakwaarnemer centraal in relatie tot de medewerkers en de zorgverlening. ,,Dit houdt in dat er maatwerk gevraagd en geleverd wordt en dat er voortdurend gereflecteerd wordt of de genomen beslissingen nog wel van toepassing zijn. De bewoner wordt ouder en daarmee verandert ook zijn of haar behoeftes. Er zijn meer onvoorspelbare dan voorspelbare situaties aan de orde waarop moet worden ingespeeld. Dit maakt het werk ingewikkeld maar tegelijkertijd ook zo mooi.”

Zorgkwaliteit en werkplezier toegenomen door Masterclass

Gonnie Klein Rouweler heeft ervaren dat de masterclass de zorgkwaliteit heeft verhoogd en dat ook het werkplezier is toegenomen. Ze vertelt dat tijdens de masterclass veel aandacht is besteed aan de ongeschreven regels van de etiquette. ,,Het gaat hierbij dan om het hebben van wijsheid. Wat is nodig in onvoorspelbare, vaak complexe situaties? Dan komt het neer op wijsheid en ervaring. Daarbij is het goed om continu te reflecteren en elkaars ervaringen te delen. De medewerkers moeten elkaar hierin vertrouwen en elkaars opmerkingen niet als kritiek ervaren maar juist als positief bedoelde verbeteringen. En dan gaat het vooral om de toon van de muziek, oftewel: hoe zeg je iets aan een ander.”

Streven naar het hoogst haalbare is in de optiek van Gonnie Klein Rouweler een proces dat continu doorgaat. ,,Het is een gezamenlijk doel én verantwoordelijkheid van de vierhoek bewoner/familieleden of zaakwaarnemers, de medewerkers, het management en de wetgeving. Blijven leren van elkaar, blijven verbeteren, niet stil blijven staan en blijven inspelen op de behoeftes van elkaar. En besef dat het mensenwerk is en blijft.”