Omgaan met dementie

Hoe gaan we zo goed mogelijk om met mensen met dementie? Deze vraag stellen we ons voortdurend. Bij Welstee hebben wij immers veel te maken met dementerende bewoners die aan onze zorg zijn toevertrouwd. We willen er alles van af weten en op de hoogte blijven van de nieuwste inzichten.

 

Om deze reden investeren we ook veel in (bij)scholing van ons personeel. Dat is een continu proces. Kennis en kunde zijn een garantie voor de kwaliteit van de zorg die hoog bij ons in het vaandel staat. En we beperken ons daarbij niet alleen tot het personeel maar ook vrijwilligers, mantelzorgers en familieleden willen we graag informeren hoe op de juiste wijze om te gaan met mensen met dementie.

Daarom hebben wij in februari vier bijeenkomsten op touw gezet voor deze doelgroepen om de vergaarde kennis te delen. Het thema is: Aandacht voor dementie. We zijn blij dat Karin Kuhlmann bereid is de bijeenkomsten te presenteren. Zij is een specialist met veel ervaring en autoriteit op het gebied van dementie. ,Mensen met dementie’, stelt Karin Kuhlmann vast, ,zijn heel kwetsbaar. Zij leven in een totaal andere wereld, zijn in een andere staat dan voor hun dementie. Dat moet iedereen beseffen. Maar dat is niet altijd vanzelfsprekend en daar richt ik me op.’

Met behulp van filmpjes en aan de hand van situaties uit de dagelijkse praktijk legt zij uit wat er gebeurt. Karin Kuhlmann: ,Ik leer in feite de mensen te ‘kijken’ naar het gedrag van de mensen met dementie. Maar vooral ook naar hun eigen gedrag. Hoe reageert iemand. Als dat niet op de juiste wijze gebeurt dan werkt dan averechts.’ Ze neemt als voorbeeld een bewoner die de hele tijd over de gang loopt. ,Die moet je niet zeggen: ga rustig zitten. Dat werkt niet want dan wordt zo iemand juist onrustig. Geef hem juist de ruimte om te bewegen. Iemand vragen om ergens gezellig bij te komen zitten, werkt ook niet. Omdat hij in zijn eigen wereld zit, begrijpt hij dat niet.’

Belangrijk volgens Karin Kuhlmann is op hetzelfde level zien te komen. ,Wat gaat er in iemand om. Daar moet je achter zien te komen. We moeten ons realiseren dat het brein van iemand met dementie fors is beschadigd. Wij moeten ons daarom aan hun niveau aanpassen. Alleen wij zijn daartoe in staat.’

Uitgangspunt van Karin Kuhlmann is om de deelnemers aan haar sessie meer inzicht en ook handvatten te geven voor de omgang met dementerenden. , Zodat het voor beide partijen makkelijker wordt met elkaar om te gaan.’