Mantelzorgers van beroep bij Welstee

‘Gebrek aan mantelzorg wordt nijpend.’ De Tubantia opende er recent in vette letters de voorpagina mee. Daarmee werd duidelijk gemaakt dat dit het nieuws van de dag was. In het artikel werd gemeld dat 60-plussers in Twente en de Achterhoek straks niet meer hoeven te rekenen op gratis hulp van mantelzorgers als ze boven de 80 jaar zijn. Daar kunnen wij ons alles bij voorstellen, want het aantal mensen dat over twintig jaar mantelzorg kan verlenen loopt sterk terug terwijl de behoefte aan zorg dan juist groeit. Dit is het logische uitvloeisel van de ingrijpende wijzigingen in de professionele opvang van ouderen van de laatste decennia. Ouderen blijven immers noodzakelijkerwijs veel langer dan voorheen thuis wonen, omdat er geen reguliere ouderencentra meer zijn.

In de praktijk blijkt dat de gemiddelde zelfstandig wonende 85-plusser drie mantelzorgers nodig heeft. Nu zijn er in de regio voor elke 85-plusser nog veertien potentiële mantelzorgers beschikbaar. Maar volgens de krant zijn er dat over twintig jaar nog maar zes; in de leeftijdsgroep van 50 tot 75 jaar. Die blijken het overgrote deel van de mantelzorg voor hun rekening te nemen. Maar het aantal mensen in deze leeftijdscategorie daalt terwijl het aantal hoogbejaarden juist toeneemt.

Een van de eerste

Volgens een analyse van de Rabobank over mantelzorg in Nederland zal het tekort er in de toekomst toe leiden dat meer mensen een beroep moeten doen op ‘vreemden’. Wij als Welstee, met Huize den Oostenborgh in Ootmarsum en Villa Meijling in Borne, weten daar alles van. Wij doen al bijna 25 jaar niet anders. In Ootmarsum zijn wij als één van de eerste particuliere instellingen begonnen met de opvang van (dementerende) ouderen die niet langer zelfstandig in de thuissituatie konden blijven.

Vertrouwd

Onze verzorgenden fungeren dus in feite als mantelzorgers in een professioneel verband. Maar waar mantelzorgers in de dagelijkse praktijk vaak slechts een deel van de zorg voor een oudere overnemen doen wij dat bij Welstee dus 24 uur per dag. En wij zijn gelukkig allesbehalve ‘vreemden’ voor elkaar. Iedereen voelt zich thuis in een vertrouwde situatie en omgeving. Onze verzorgenden zijn speciaal opgeleid voor hun taak en via bijscholing blijft hun kennis up to date. Bovendien staat bij ons motivatie en persoonlijke betrokkenheid hoog in het vaandel. Dat dit zeer op prijs wordt gesteld, blijkt keer op keer uit vrijwillig opgetekende referenties. En daar zijn we met z’n allen zeer trots op.