Tarieven en vergoedingen

Een bewoner betaalt privé bij ons maandelijks een woonservicetarief. Dit betreft o.a. de kosten voor extra zorginzet, de huur van de woonruimte en de service zoals vers bereidde maaltijden, mooie activiteiten en schoonmaak. Dit tarief is variabel, omdat elke woonruimte verschilt. Een deel van het woonservicetarief is doorgaans fiscaal aftrekbaar. Dit woonservicetarief begint vanaf € 2.995,- per maand.

Daarbij krijgt nagenoeg elke bewoner een (zorg)indicatie, veelal op basis van de Wet langdurige zorg (Wlz). Vanuit deze indicatie worden de zorgkosten grotendeels rechtstreeks vergoed aan Welstee. Wel moet over deze geleverde overheidsgefinancierde zorg separaat een eigen bijdrage betaald worden door de bewoner. Dit betreft een door het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekend bedrag, afhankelijk van inkomen en vermogen. Deze eigen bijdrage aan de overheid is bij Welstee maximaal €830,- per maand. Note: deze berekening betreft -separaat- enkel de door de overheidgefinancierde zorg binnen Welstee.

Ter informatie: in een door de overheid gefinancierde verpleeginstelling is dat bedrag substantieel hoger, namelijk wel tot €2.200,- per maand. Het woonservicetarief en de overheidsgefinancierde zorginkomsten vormen samen het budget waarmee een bewoner bij ons kan wonen. Van wezenlijk belang is dat bij Welstee de zorgindicatie geen uitgangspunt is. Wij zetten extra zorg, service en begeleiding in om daarmee in te kunnen gaan op de wensen en behoeftes van onze bewoners.

Op www.hetcak.nl kunt u zelf de bijdrage berekenen die over de overheidsgefinancierde zorg betaald moet worden. Onze controller wil u graag helpen om een persoonlijk overzicht te maken van alle kosten en vergoedingen. Ook met het aanvragen van een zorgindicatie helpen wij u graag.

Maak een afspraak met onze controller

Geheel verzorgd wonen kan bij Welstee al vanaf € 2.950,- per maand. Hierbij is inbegrepen:

  • huur en servicekosten
  • energie en verzekeringen
  • 24 uur bereikbaarheid en beschikbaarheid van zorg
  • onbeperkte welzijnsvoorzieningen
  • verse maaltijden en onbeperkt warme en koude dranken
  • interieur- en wasverzorging